banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...

logo_glowne.jpg

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego w okresie pandemii Covid – 19.

Jestem doktorantką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Piszę pracę doktorską pt. "Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego w okresie pandemii Covid – 19."
Byłabym bardzo wdzięczna, gdyby zechciał(a) Pan/Pani wypełnić ankietę, która pomoże mi zebrać materiał badawczy. Badania są anonimowe i zostaną wykorzystane w celach naukowych.

Ankieta jest skierowana do personelu pielęgniarskiego.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas,
z wyrazami szacunku
mgr Aleksandra Kurta-Nowicka

2021-07-02

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200 pomoc medyczna poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK. Czytaj więcej

2021-06-25

Anioły Rodzić po Ludzku 2021

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat uważnie przygląda się sytuacji na porodówkach i warunkom pracy położnych. Widzimy ich profesjonalizm w opiece nad kobietami i noworodkami. Szczególnie w tym niezwykle trudnym czasie jakim jest pandemia.

Nie mamy mocy sprawczych, by podnieść położnym wynagrodzenie do poziomu, który odzwierciedlałby faktyczne zaangażowanie i wagę ich pracy. Choć bardzo byśmy chciały, nie sprawimy, by pandemia znikła, ale możemy dodać im skrzydeł w tych trudnych i pełnych napięcia dniach!

Druga edycja konkursu na najlepszą położną trwa, a nam zależy na dotarciu do jak największej liczby położnych i kobiet, które mogłyby chcieć podziękować swojej położnej! Będziemy wdzięczne za wsparcie w upowszechnieniu informacji o  konkursie Anioły Rodzić po Ludzku 2021.

W załączeniu przekazuję informację prasową, materiały graficzne dotyczące wydarzenia dostępne są pod adresem:

Z poważaniem,

Ilona Wojciechowska-Nowaczyk
specjalistka ds. komunikacji
Fundacja Rodzić po Ludzku
2021-06-18

K ATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Raport NIPIP z dnia 28 maja 2021 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przedstawia raport dotyczący aktualanej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce.
Raport wskazuje strukturę wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych z podziałem na województwa
.
2021-06-08

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 maja 2021 w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych.
2021-06-07

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 27 maja 2021 w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych
2021-06-07

STANOWISKO Nr 63/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

STANOWISKO Nr 63/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych
2021-06-07

Wycena nowych produktów rozliczeniowych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Pismo Prezes NRPiP do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie  wyceny nowych  produktów rozliczeniowych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2021-06-02

STANOWISKO Nr 63/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie poparcia protestu pielęgniarek i położnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych wobec lekceważenia przez władze publiczne uzasadnionych postulatów środowisk medycznych dotyczących określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia. Zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym jest warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych kadr medycznych i tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o okazanie solidarności i wsparcia protestującym.
2021-05-31

27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

W dniu 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym tematem spotkania było jednogłośne wyrażenie sprzeciwu do omawianych na Sejmowej Komisji Zdrowia propozycji projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Ponadto strony ustaliły wspólne działania co do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca 2021 r, gdzie kontynuowane będą rozmowy w tym zakresie.

2021-05-28

Ergo Hestia S.A - Ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej na rok 2021/2022 w STU Ergo Hestia S.A.

Nr Polisy 436000246396

Zakres ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez pielęgniarki i położne.

Ochrona ubezpieczeniowa od 01.04.2021 do 31.03.2022 z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 3.000 € na jedno i 5.000 € na wszystkie zdarzenia.

Umowa zawarta pomiędzy STU Ergo Hestia S.A. a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

Składka opłacona przez OIPiP

2021-05-21

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r.

Ministerstwo Zdrowia prezentuje Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2021 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych. Więcej tutaj
2021-05-21

Mobilne Jednostki Szczepień (MJS)

Chcielibyśmy poinformować o wprowadzeniu nowego kanału wykonywania szczepień: Mobilnych Jednostek Szczepień (MJS). MJS to profesjonalista medyczny wykonujący indywidualnie (samodzielnie) szczepienia poza punktami szczepień.
Program jest dedykowany dla przedstawicieli następujących zawodów:
 • lekarz,
 • ratownik medyczny,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • felczer.
Aby rozpocząć wykonywanie szczepień jako MJS wystarczy zrealizować 5 następujących czynności:
 1. Nawiązanie współpracy z wybranym punktem szczepień.
 2. Skompletowanie niezbędnego wyposażenia.
 3. Podpisanie umowy z punktem szczepień i rejestracja w aplikacji SzczepimyRazem.
 4. Odbiór identyfikatora i pierwszych dawek szczepionek.
 5. Rozpoczęcie szczepień chętnych osób.
 6. Więcej informacji tutaj

2021-05-20

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Dane statystyczne przygotowane na podstawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
2021-05-19

Możliwość dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. (Pilotaż EDM II etap)

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. finansowania informatyzacji świadczeniodawców – pilotaż EDM – etap II” kierującego na stronę NFZ z zarządzeniem Prezesa NFZ.

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia (zwane dalej „Centrum”) zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu. Czytaj więcej

2021-05-17

Opinie prawne

 1. Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych
 2. Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19
2021-04-19

Nowy IBUK Libra

Już dziś każdy czytelnik może zobaczyć, jak zmieniła się czytelnia online IBUK Libra. Wciąż na platformie można czytać cała dobę, siedem dni w tygodniu. Wydawnictwo Naukowe PWN potwierdza, że serwis po serii testów, w których brali udział także bibliotekarze, jest gotowy. Zmienia się również wygląd.

Każdy odwiedzający platformę zostanie zapytany o to, czy potrzebuje więcej informacji, czy chce zacząć korzystać. Pojawiają się nowe karty użytkownika. Warto założyć konto w IBUKU Librze, aby cieszyć się w pełni wszystkimi funkcjonalnościami.

Po zalogowaniu będziemy mogli:

- zobaczyć cztery ostatnio czytane książki + książkę miesiąca od PWN;

- zobaczyć wszystkie "książki w moich bibliotekach", bez potrzeby przełączania się między bibliotekami – opcja dla osób, które korzystają z zasobów dwóch lub większej liczby bibliotek;

- korzystać z karty "moja półka" czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy, bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK;

- przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry w karcie "wszystkie książki", gdzie znajduje się 47 000 tytułów, proponować rozszerzenie zasobu lub znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny.

To wciąż nie wszystko. Więcej informacji nt. platformy i jej funkcjonalności w social mediach <wstawić kanał BIBLIOTEKI / wstawić https://facebook.com/PWNNauka >

Zapraszamy do nowej odsłony IBUKA Libry

2021-05-03

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia

Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19;

2)     Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych.

2021-04-16

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r.

Stanowisko nr 50 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 marca 2021 r.   w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań prawnych w zakresie systemu kształcenia podyplomowego, w tym pozostawienia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako samodzielnej jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia

 Pobierz stanowiska

2021-04-08

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wraz z odpowiedzią.

2021-03-12

Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19

Skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Szczegółowe informacje dla osób przewlekle chorych udostępniamy na stronie gov.pl/szczepimysie w przeznaczonej dla tej grupy pacjentów zakładce. Link do zakładki: (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby przewlekle-chore).

Więcej tutaj

2021-03-10

Komunikat nr 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 5 marca 2021 r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane:

– szczepionką Vaccine AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami,

– szczepionkami mRNA Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

Szczepienia osób, z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp ok. 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19.

Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

Niniejsze zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas pierwszej dawki ww. szczepionek.

Materiały

Komunikat nr 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna

2021-03-10

Możliwość weryfikacji PWZ

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

 • PESEL pielęgniarki/położnej
 • Nr PWZ pielęgniarki/położnej
 • NAZWISKO pielęgniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

 

2021-02-01

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie stosowane w łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego.
Więcej tutaj

2021-02-05

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych dawek szczepionek przeciw COVID-19

Dokumentacja rejestracyjna oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych szczepionek przeciw COVID-19 przewidują w każdej fiolce nadmiarowe objętości szczepionki, aby umożliwić bezpieczne pobranie ilości deklarowanych przez producenta dawek. Nadwyżki technologiczne stanowiące zwiększoną objętość płynnych preparatów pozajelitowych (w tym w iniekcjach), wynikają z konieczności zapewnienia dostarczenia pacjentowi bezpiecznej dawki w sytuacji, gdy występują straty zarówno w czasie pobierania leku z pojemnika strzykawką, jak i w czasie podawania (pozostałość w strzykawce). Nadwyżki są różne, zależne od produktu i producenta. Możliwość wykorzystania nadwyżki technologicznej w przypadku ww. szczepionek jest możliwa i dopuszczalna i zależy od sprawności i doświadczenia personelu dokonującego szczepień. Na osobach tych ciąży odpowiedzialność za pobranie pełnej dawki. Muszą one mieć pewność, że podają pacjentowi wymaganą przez producenta ilość szczepionki w czasie określonym w ChPL od otwarcia fiolki. Jednocześnie należy przypomnieć, że nie można łączyć ewentualnych pozostałości szczepionek z różnych fiolek, z uwagi na ryzyko zakażenia mikrobiologicznego.
2021-02-16


okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

  Przechwytywanie.JPG

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS