banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...

logo_glowne.jpg

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Komisja ds. Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania

Przewodnicząca:


Ewa Bohdanowicz


 członkowie:

  • Danuta Piotrkowska
  • Agata Bichuń
  • Melania Tawkin

Komisja d.s pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

1. Problem udziału uczniów w sportowych zawodach szkolnych i opiekę medyczną na uczniami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.08.2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U 2013r poz1248). W załączeniu przesyłam Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych. W Dokumencie tym dokładnie przedstawiono m.in. sprawę opieki medycznej nad uczniami przed dopuszczeniem do udziału w zawodach.

Badania lekarskie oraz potwierdzenie stanu zdrowia uczniów, w tym ewentualny udział w zawodach sportowych potwierdza lekarz. Zadania tego nie może wykonać pielęgniarka.

2. Opiekę nad uczniami w środowisku szkolnym wykonuje pielęgniarka szkolna na podstawie porozumienia zawartego z Dyrekcją Szkoły oraz umowy z NFZ o świadczenie usług pielęgniarskich na terenie szkoły. Zakres świadczeń pielęgniarki szklonej POZ określa umowa z Funduszem oraz postanowienia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.11.2018r w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej . Z dokumentu tego wynika, iż pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach dostępności do świadczeń , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zadania pielęgniarka szkolna wykonuje na terenie szkoły i tylko i wyłącznie w godzinach pracy i dostępności do świadczeń pielęgniarki szkolnej oraz gdy mieszczą się one w zakresie czynności pielęgniarki szkolnej.

W tej sytuacji jeśli zawody sportowe odbywają się poza terenem szkoły, poza godzinami pracy gabinetu pielęgniarki szkolnej , są organizowane o zasięgu powiatowym lub rejonowym na terenie szkoły to pielęgniarka szkolna nie ma obowiązku wykonywania opieki pielęgniarskiej. Organizator takich zawodów może ewentualnie zawrzeć dodatkową umowę o wykonywania takich czynności podczas takiej imprezy.

Halina Domańska

Radca prawny OIPiP w Olsztynie

Uwaga

„Badania przesiewowe do bilansu ucznia I klasy szkoły średnie po szkole podstawowej należy wykonać  w I klasie w drugim półroczu’

2019-09-11

Pismo w sprawie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

Pismo Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowie z prośbą o wyjaśnienie czy zmiany w systemie edukacji spowodują wprowadzenie nowych okresów przeprowadzania u dzieci i młodzieży badań przesiewowych, oraz profilaktycznych badań lekarskich.

2017-10-24


okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

  Przechwytywanie.JPG

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS