banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...

logo_glowne.jpg

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Aktualności

Aktualności

List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2021-02-05

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych.

Stanowisko z dnia 18.11.2020r.
w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek
w strategii walki z pandemią Covid 19

"Możemy lepiej pomóc pacjentom, sobie i społeczeństwu"

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
  • Polskie Towarzystwo Położnych;

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid-19
Całe stanowisku w załączonym pliku

2020-11-23

STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Samorządy zawodów medycznych jednoznacznie negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
Pobierz stanowisko
2020-11-26
2020-11-27

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych z dnia 11grudnia 2020r

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru.
Więcej w załaczniku

2020-12-18

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych alarmuje Nowy pomysł Rządu na „import” medyków spoza granic Polski to realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

DZIAŁANIA RZĄDU RP-REALNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA PACJENTÓW

Pobierz artykuł

2020-11-26

Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym

Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań?

Oferta dotyczy pracy w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zakażonych koronawirusem w Warszawie.

Więcej informacji na stronie:
https://szpitalnarodowy.pl/

Infolinia 22 295 95 00
2020-11-04

Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie dodatku do wynagrodzenia

Stanowisko Nr 44 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 października 2020r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych lub zarażonych wirusem SARS – CoV -2
2020-10-30

Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 15.10.2020

Stanowisko nr 40 w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy.

Stanowisko nr 41 w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu zawodowego

Stanowisko 43 w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera Jacka Sasina

2020-10-20

Dodatek do wynagrodzenia związany z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

2020-10-14

Informacja dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Pismo NFZ w sprawie wydłużenia możliwości składania informacji o uczniach objętych opieką przez podmioty udzielające świadczeń w zakresie pielęgniarki szkolnej.
2020-09-03

Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ

Z dniem 1.08.2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie świadczeniobiorcom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Pełny tekst aktu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1255

2020-08-04

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.Więcej tutaj
2020-07-10

Prośba o wypełnienie ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą

Zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej wypełnienia ankiety przez pielęgniarki dotyczącej wpływu COVID - 19 na osoby z cukrzycą , na pracę pielęgniarki. Informacja i link do ankiety znajdują się na stronie Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij

Pielęgniarki kliniczne z Wydziału Pielęgniarstwa, Położnictwa i Opieki Paliatywnej Florence Nightingale z King's College London we współpracy z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) utworzyły europejskie konsorcjum pielęgniarek diabetologicznych w celu przeprowadzenia badania dotyczącego pielęgniarek diabetologicznych z całej Europy. Polska w tym badaniu również bierze udział - Stowarzyszenie Polska Federacja Edukacji w Diabetologii została zaproszona do współpracy. Celem badania jest uzyskanie europejskiej perspektywy wpływu COVID-19. Pytania ankiety są podzielone na cztery części, pierwsza dotyczy Ciebie i Twojego miejsca pracy, pozostałe pytania, dotyczą wpływu COVID-19 na:

1. Osoby z cukrzycą, z którymi pracujesz;

2. Usługi i zasoby dla chorych na cukrzycę w Twoim miejscu pracy;

3. Twoją pracę i Ciebie osobiście.

Podane przez Ciebie informacje są naprawdę ważne. Proszę swobodnie odpowiadać na pytania, ponieważ podane informacje są anonimowe i całkowicie prywatne.

Link do ankiety

Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam

Alicja Szewczyk

Konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
tel. 22 815 10 42 , faks. 22 815 12 32


2020-07-01

Wydrukuj aktualny status z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl/weryfikacja-pwz dla zarejestrowanych osób dodano możliwość wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Podając:

  • Numer Pesel z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem PWZ lub
  • Nazwisko z numerem Pesel

po poprawnym zweryfikowaniu dla osób zarejestrowanych będzie możliwość pobrania pliku PDF informującego o statusie osoby zarejestrowanej na dany dzień.

W przypadku osób z zaprzestaniem, wygaszeniem lub skreśleniem wyświetlona zostanie tylko informacja o odpowiednim statusie bez możliwości pobrania wydruku.

Przypominamy ponadto, że kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, podlega karze grzywny.

Jeżeli sprawca ww. czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd, co do posiadania ww. prawa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto zatrudnia do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielenia tych świadczeń, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2020-05-18

Uruchomiono platformę, dzięki której uzyskasz teleporadę pielęgniarską

Teleporada jest usługą przygotowaną z myślą o pacjentach, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie. Mogą oni w prosty sposób umówić się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską w formie wideorozmowy lub telekonsultacji. Podczas konsultacji pacjent może otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.Więcej tutaj
2020-04-16

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PIELEGNIAREK I POŁOZNYCH W CZASIE PANDEMII

Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne

Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

Psycholog Kliniczny dr Izabela Sebastiańska - Targowska

· Indywidualne rozmowy telefoniczne - telefon 508 134 314

Wtorek w godzinach 11.30 - 13.30

Czwartek w godzinach 18.00 - 20.00

· Możliwe ustalenie innej godziny rozmowy z Psychologiem po wcześniejszym przesłaniu informacji sms na wskazany numer telefonu.

NIE WAHAJ SIĘ - ZADZWOŃ

2020-04-09

Stanowiska Prezydium NRPiP

w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS CoV-2 za chorobę zawodową
2020-04-02

Uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej

W sobotę, 7 marca br. w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej. Podczas uroczystości Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz wspólnie z Lucyną Jakubowską, która reprezentowała rodzinę, dokonały odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej prezes NRPiP I kadencji samorządu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Wiceprezes Mariola Łodzińska, Sekretarz Joanna Walewander, Lucyna Jakubowska oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i organizacji pacjentów.

Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych przekazała podziękowania za uczczenie pamięci prezes I kadencji samorządu pielęgniarek i położnych: "Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju. Do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w Polsce".
Żródło: NIPiP

Jesteśmy zaszczyceni że sala audytoryjna nosi imię pierwszej prezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej i że mogliśmy uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Na zdjęciu Prezydium ORPiP w Olsztynie siódmej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych.

Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa

Apel
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na obszarze Polski skierowane do profesjonalistów medycznych - pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia i organów władzy publicznej

W trosce o zdrowie i życie osób zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018.916 t. j.), zwracam się z apelem do wszystkich pielęgniarek i położnych o profesjonalne przygotowanie się do niesienia pomocy medycznej w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

Apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej o bezwzględne przestrzeganie standardów i procedur sanitarno-epidemiologicznych wdrożonych w miejscach udzielania pomocy.

Elementarną procedurą jest mycie i dezynfekcja rąk przed i po każdym kontakcie z pacjentem. Personel zajmujący się pacjentem jest zabezpieczony indywidualnymi środkami ochronnymi: maska / półmaska twarzowa (co najmniej FFP2), okulary / gogle / przyłbica, fartuch barierowy / kombinezon, rękawiczki ochronne. Personel w obszarze wykonywania świadczeń zdrowotnych (obszar bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem) przestrzega zasady "nic poniżej łokcia". Personel medyczny przed i po kontakcie z pacjentem, niezależnie od użycia rękawiczek ochronnych, dezynfekuje ręce zgodnie z wytycznymi WHO.

Przypominam, że sytuacja epidemiologiczna rozwija się tak dynamicznie, że każdy pacjent z objawami zakażenia układu oddechowego, może być potencjalnym źródłem zakażenia nowym koronawirusem. Zalecam zatem systematyczne zapoznawanie się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurami w miejscu pracy, które służą prewencji szerzenia się zakażeń.

Apeluję do kierowników placówek leczniczych o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarkom i położnym zobowiązanym do niesienia pomocy medycznej, w szczególności o zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony osobistej oraz praktycznych szkoleń w zakresie zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

Apeluję do inspektorów sanitarnych, osób kierujących resortem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia o transparentny i skoordynowany przekaz informacji o zalecanych standardach i procedurach postępowania.

Pragnę podkreślić, iż tylko optymalna organizacja pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie i życie osób przebywających na terytorium naszego kraju jest gwarantem bezpieczeństwa społecznego i dostarczenie fachowej medycznej pomocy osobom jej potrzebującym.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Zofia Małas

Apel popiera
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Przewodniczący dr n. med. Paweł Grzesiowski

2020-03-03

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAKRESIE E-RECEPT I EDM

Projekt "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" skierowany jest do:

  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - Szpitali,
  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - POZ.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) takich jak: e-recepta, e-skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów. Więcej tutaj

2020-01-30

Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym, najmłodszym rodzajem sił zbrojnych i zupełnie nowym rodzajem czynnej służby, który pozwala żołnierzowi OT godzić ją z dotychczasowym życiem zawodowym i rodzinnym, a dodatkowo wspierać i chronić swoją lokalną wspólnotę dzięki uzyskaniu nowych kompetencji. Pakiet propozycji, które mają zachęcić nas, czyli pracowników medycznych, do włożenia munduru, jest wyjątkowo atrakcyjny. Wojsko gwarantuje m.in. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, zwrot kosztów studiów licencjackich czy magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, można także liczyć na świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne, takie jakie obejmuje innych żołnierzy WOT.

W wojskach terytorialnych służy ok. 24 tys. żołnierzy. Niemal połowa z nich ma wykształcenie średnie, a aż 32 proc. wyższe. Ponad 40 proc. żołnierzy posiada wykształcenie techniczne. Średnia wieku to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 15 proc. kobiet. Formacja ma być gotowa do działań do 2025 r. i liczyć 53 tys. żołnierzy.

W Wojskach Obrony Terytorialnej docelowo służbę będzie mogło podjąć ok. 4 tys. pielęgniarek, położnych oraz pracowników medycznych. Oferta skierowana jest także do studentów - podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

Więcej tutaj

2019-12-11


okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

  Przechwytywanie.JPG

Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS